$30.00 USD

High temperature ceramic Furniture Shelf

HS-360 Models 5.5"x 9.5" Kiln Shelf 

HS-1200 Models 9.5" x 11.5" Kiln Shelf 

HS-18k Models 6.25" x 17.5" Kiln Shelf 

HS-16G Models 15" x 15" Thick Square cordierite Kiln Shelf

HS-16G Model 15" x 15" Ceramic Fiber Kiln Shelf 

HS-24G Model 22" x 22" Kiln Cordierite Shelf